Skip to main content

BENDROSIOS NUOSTATOS

Gerbiame ir saugome kiekvieno Masters of Calm svetainės lankytojo privatumą. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus duomenis.  

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VšĮ “Masters of Calm”, įm.kodas: 306237856, registruota adresu Fizikų g. 12-54, LT-08447 Vilnius; AB “SEB Bank”, a/s nr.: LT937044090104402190.  Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu [email protected], tel. +370 64802010.

 

KAIP RENKAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS  

Renkame asmens duomenis apie:
(a) asmenis, kurie registruojasi, norėdami gauti Masters of Calm naujienlaiškius, arba kurie išreiškia sutikimą gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją. Registruojantis/išreiškiant sutikimą renkami šie duomenys: vardas ir pavardė; el. pašto adresas; įmonė (įstaiga); telefono numeris, miestas. Tokiu būdu jūs duodate sutikimą mums rinkti ir tvarkyti jūsų pateiktus asmens duomenis tam, kad išsiųstumėme jums Masters of Calm naujienas apie renginius, publikacijas ir kitą informaciją. Šie duomenys saugomi tol, kol atsisakysite informacinių naujienlaiškių.

(b) interneto svetainės lankytojus (žr. SLAPUKAI);

(c) socialinių tinklų naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į mus per Masters of Calm paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. SOCIALINIAI TINKLAI);

(d) asmenis, su kuriais sudarome ir vykdome sutartis. Sudarydami sutartį, renkame šiuos asmens duomenis: vardas ir pavardė; asmens kodas; el. pašto adresas; telefono numeris, adresas; įmonė (įstaiga); miestas, sąskaitos numeris. Šiuos jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

(e) info apie tai, kokius duomenis renkame elektroninėje parduotuvėje (Pirkėjų) 

KAM NAUDOJAME SURINKTUS ASMENS DUOMENIS?

 Renkamus duomenis naudojame:
(a) rinkodaros tikslais jūsų sutikimo pagrindu: siųsti jums el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius, pateikti pagal jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti jums aktualią informaciją;

(b) siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;

(c) sutarčių, sutikimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;

(d) tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai (ūkinę-administravimo įstaigos veiklą). 

 

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
(a) jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

(b) teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

(c) mūsų paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, buhalterinių, renginių organizavimo ir pan. paslaugų teikėjams).

 

KAIP SAUGOME ASMENS DUOMENIS? 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. 

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos, išskyrus kitus atvejus, kurie aprašyti šioje Privatumo politikoje. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 

 

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS? 

Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:
(a) kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);

(b) kreiptis į mus su prašymu ištaisyti jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);

(c) kreiptis į mus su prašymu ištrinti jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis); 

(d) kreiptis į mus su prašymu apriboti (sustabdyti) jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie yra taisomi); nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti; jūs pareiškėte nesutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą); 

(e) kreiptis į mus su prašymu perkelti jūsų asmens duomenis – turite teisę prašyti jūsų mums pateiktus asmens duomenis perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis); 

(f) kreiptis į mus ir pareikšti nesutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą); 

(g) bet kada atšaukti mums duotus jūsų sutikimus;

(h) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

SLAPUKAI 

Slapukai (angl. cookies) – slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį jūsų sutikimu mes įrašome į jūsų naršyklę arba standųjį jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę. 

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 

Savo svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus: 
(a)   veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.

(b)   analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas.

(c)   funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami jus atpažinti, kai jūs grįžtate į interneto svetainę. Tai leidžia mums pateikti pagal jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas.

Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.  

Svetainėje naudojame šių rūšių slapukus:

RŪŠIS PAVADINIMAS FUNKCIJOS GALIOJIMO LAIKAS
Sesijos slapukai PHPSESSID Šiame slapuke nėra saugoma jokie asmens duomenys. Slapukas skirtas svetainės funkcionalumui užtikrinti ir yra ištrinamas kai vartotojas uždaro naršyklės langą Galioja iki sesijos naršymo pabaigos.
Nuolatiniai slapukai CookieConsent Saugo vartotojo duomenis apie jo cookie politiką Slapukas galioja 1 metus po sutikimo su slapukais.
wordpress_test_cookie Slapukas naudojamas patikrinti ar jūsų naršyklė priima ar blokuoja slapukus. Sesijos slapukas. Ištrinimas kai uždarote savo naršyklės langą.
wordpress_* Saugo jūsų prisijungimo duomenis užšifruotoje formoje. Sesijos slapukas. Ištrinimas kai uždarote savo naršyklės langą.
wordpress_logged_in_* Saugo jūsų prisijungimo duomenis užšifruotoje formoje. WordPress naudoja šį slapuką kad suprastų kai esate prisijungę ir kas esate Slapukas ištrinimas uždarius naršyklės langą.
wp-settings-*, wp-settings-time-* Saugo tekstą indikuojantį jūsų pageidautinus nustatymus. Slapukai galioja apie metus.
ywsl_wp_session Saugomas sesijos ID. Slapukas naudojamas jeigu jungiamasi prie el. parduotuvės paskyros per Facebook. Slapukas galioja 12 val. arba tol kol yra prisijungta prie pakyros.
Rinkodaros slapukai _ga Google Analytics slapukas. Slapukas priskiria vartotojui unikalų ID, ir vėliau yra naudojamas parengti ataskaitoms apie vartotojų aktyvumą svetainėje. Slapukas galioja 2 metus.
_gat Google Analytics slapukas. Naudojamas siekiant sumažinti užklausų greitį ir pagerinti svetainės funkcionalumą. Slapukas galioja 10 min.
_gid Google Analytics slapukas. Slapukas renka statistinę informaciją apie naudotoją ir jo elgseną svetainėje, svetainės gerinimo tikslais. Slapukas suteikia vartotojui unikalų ID pagal savo apskaitos logiką, nėra renkami jokie asmens duomenys. Slapukas galioja 24 val.
_fbp Facebook slapukas. Slapukas renka informaciją apie naudotoją ir jo elgseną elgseną svetainėje, naudojamas pakartotinei rinkodarai. Slapukas galioja 3 mėnesius
_hjlncludedlnSample Hotjar slapukas. Slapukas renka informaciją apie naudotojo elgseną svetainėje, kur jis naršo ir ką spaudžia. Informacija naudojama statistiniams duomenims. Slapukas galioja 1 metus
El. parduotuvės slapukai wp_woocommerce_session_* Naudojams krepšelio ID (identifikacinio numerio) nustatymui galioja 24 val.
woocommerce_cookie_hash Naudojama krepšeliui atvaizduoti galioja 24 val.
woocommerce_items_in_cart Naudojama krepšelio etapui nustatyti galioja 24 val.

SOCIALINIAI TINKLAI

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:

(a)   tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu 

https://www.facebook.com/privacy/explanation; 

(b)   tinkle „Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu 

https://help.instagram.com/519522125107875

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

 

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMUS?

Plečiantis mūsų veiklai bei atsirandant naujiems produktams ir (ar) paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti Privatumo politiką. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją. 

Jei atliksime esminius Privatumo politikos pakeitimus, mes apie tai jus informuosime mūsų pasirinktu būdu, pvz., paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką mūsų interneto svetainėje ir (ar) pranešdami jums el. paštu ar kitomis komunikacinėmis priemonėmis.