Vytautas Karklelis
Vyrenijus Andrijauskas

Patirtis / ekspertinė sritis: Daugiau nei trisdešimt metų praktikuoju Kung fu kovos meną, gilinuosi į jo energetinį poveikį sveikatai bei kaip jį pritaikyti šiuolaikinių žmonių gyvenimui. Išmokti nuraminti protą, sutelkti dėmesį, pastebėti savyje žalingas mintis, suprasti, kaip jos tave veikia, išmokti jų atsikratyti bei apskritai išmokti atskirti, kas gera ir kas bloga tavo kasdienybėje – tai, ko mokau žmones per Kung fu filosofiją. Sąžiningumas, teisingumas, geraširdiškumas, nuolankumas – tik atskleidę savyje šias vertybes mokiniai gali siekti aukštesnio lygio kovos mene, tik tada žmoguje atsiranda stipri vidinė jėga ir gyvenimo prasmingumas. Aiškinu, kaip to pasiekti. Dideliu kovoje tampi ne tada, kai pats esi didelis, o kai tau pradeda padėti DIDELĖ jėga, o prie jos neugdydamas dvasingumo prisijungti negali. Šalia Kung fu kovos meno taip pat užsiimu ir mokau kinų sveikatingumo ir ilgaamžiškumo praktika Cigun (Qigong), be kurios atskleisti ir išlaikyti stiprios energijos, neįmanoma.

Mano misija festivalyje: Žadinti žmonėse norą kovoti už gėrį ir teisingumą.

Mano pokyčio istorija: Kung fu man padėjo išugdyti charakterį paremtą teisingomis vertybėmis, taip pat pažinti save patį, atrasti ką aš turiu geriausio. Tada gyvenime nusiraminau, išmokau nebėgti, nekonkuruoti su niekuo, atsipalaidavau. Daug pasako apie Kung fu įtaką mano gyvenimui ir tai, kad per trisdešimt metų, kiek jį praktikuoju, pas gydytojus praktiškai nebevaikštau. Išmokęs pažinti save, pats sau tampi gydytoju. Stipri per kovos meną išlavinta savikontrolė ir intuicija atskirti, kas gera ir kas bloga, praverčia visur – renkantis maistą, daiktus, kuriuos perki, žmones, su kuriais renkiesi bendrauti, vietas, kur nutari eiti arba ne. Gyvendamas su Kung fu nelengvose gyvenimo aplinkybėse sugebėjau nepalūžti, o tobulėti, gauti ir duoti kitiems žmonėms, kuriuos mokiau. Pavyzdžiui, nemažai metų gyvenau neapšildytame name užmiestyje, bet ten šaldamas – nesušalau, o atradau išmintį. Jeigu priimi gyvenimo aplinkybes ir dėl jų nepyksti, išmoksti geriau pažinti save, o kartu ir kitus žmones bei susilieti su aplinka. Kung fu man suteikė galimybę giliai pažinti Žmogų ir tapti mokytoju.

Temos: Kung Fu – Gyvenimo folosofija