Vasanta Das

Mano vardas yra Vasanta Das. Šiuo metu gyvenu Lietuvos sostinėje Vilniuje kartu su savo žmona Lalita, dukra Radha bei dvyniais Madan ir Mohinidevi. Aš gimiau ir užaugau Meksiko mieste. Nuo pat jaunystės domėjausi menu ir žmogaus saviraiška, taigi įstojau į grafinio meno ir komunikacijos studijas universitete. Tačiau mano siekis suprasti žmogaus širdį ir psichiką nebuvo patenkintas tradicinio Vakarų meno ar psichologijos mokymo, todėl pradėjau tyrinėti senovinius Rytų išminčių mokymus. Tai galiausiai nuvedė mane į dvasinio prieglobsčio paieškas prie mano mylimo Gurudevos, Šrilos Bhaktivedantano Narayano Gosvamio lotoso pėdų.

Mano dvasinė kelionė buvo labai spalvinga.

Šiandien aš padedu žmonėms iš visų gyvenimo sričių suprasti save.

Aš dirbu su mokytojais, treneriais ir verslininkais iš viso pasaulio kaip strategas ir padedu jiems aiškiau ir įtikinamiau komunikuoti. Mano sadhana arba dvasinės praktikos dalis yra tai, kad tebeeinu bhakti jogos keliu vedamas savo Siksha guru ir aš atliekų daug tarnysčių pagal Vedų tradiciją. Mano tarnystė yra skirta Šrimati Radhikai, meilės deivei. Aš kviečiu Jus įeiti į savo esmę ir ryškiai šviesti. Leiskite man padėti Jums sustiprinti savo dvasią, kad galėtumėte skleisti meilę savo širdyje.