Giedrius Švetkauskas
Giedrius Švetkauskas

Mano misija festivalyje: Padėti žmonėms pažinti save, kad atsidūrę stresinėse situacijose jie elgtųsi ne instinktyviai, kaip nulemia jų asmeninė genetika, o kad pasirinktų sąmoningai norimus rezultatus, ir gyvenimas taptų harmoningesnis.

Mano pokyčio istorija: Įsisavinus Marko Lučino fenotipologiją, sumažėjo neprognozuojamų problemų su žmonėmis kiekis, gyvenimas tapo labiau aiškus, labiau prognozuojamas, t.y. problemų santykiuose su žmonėmis kiekis stipriai sumažėjo.

Užsiėmimai festivalyje: Fenotipologija. Apie ką sako tavo veidas? (3 d.)