Daiva Vietrinienė
Daiva Vietrinienė

Mano misija festivalyje: Padėti žmonėms ugdyti sąmoningumą.

Mano pokyčio istorija: Išaugęs sąmoningumas, savęs suvokimas/pažinimas, komunikaciniai gebėjimai, laisvė pasirinkimuose.

Užsiėmimai festivalyje: Eneagramos – asmenybės pažinimo modelis. (2, 4, 5 d.), Asmenybės vystymosi lygiai pagal Eneagramos modelį (3, 4, 6 d.)