Kontaktai

plėtra ir Bendradarbiavimas 

MINDAUGAS

mindaugas@mastersofcalm.lt

+370 650 71 394

Projekto vadyba, idėjos, komanda ir geradariai

vIKTORIJA

viktorija@mastersofcalm.lt

+370 604 32131

Savanorių-geradarių komanda

vIOLETA

savanoriai@mastersofcalm.lt

+370 603 76 025

Lietuvių mokytojai ir programa

gIEDRĖ

mokytojai@mastersofcalm.lt

+370 603 41 142

Kūrybinės instaliacijos

instaliacininkai@gmail.com

+370 631 23179

Vaikų pieva

rŪTA

ruta@whatansu.lt

+370 615 51 448

Užsienio mokytojai

Agnė

nekrosieneagne@gmail.com

+370 622 36 422

Kaip atvykti į festivalį?

Molėtų plentu važiuoti į Dubingius.
Pervažiuoti medinį Asvejos ežero tiltą.
Pervažiuoti visus Dubingius 2812 keliu, dešinėje paliekant dvi maisto prekių parduotuves.
Joniškio kryptimi asfaltuotu keliu važiuoti dar 4 km.
Dešinėje palikti posūkį į Oro Dubingius ir pavažiavus dar daugmaž 500 m. sukti į dešinę iš karto už mėlyno informacinio kelio ženklo, sakančio, kad galima maudytis, valgyti ir miegoti.
Štai Jūs ir vietoje.

Turite vietos automobilyje? Ieškote kaip atvykti? Visados pakeleivingą automobilį galite atrasti Facebook grupėje “Masters of Calm 2019 VAŽIUOJU VEŽU”.

Susisiekite su mumis!

2 + 3 =