Kontaktai

plėtra ir Bendradarbiavimas 

MINDAUGAS

mindaugas@mastersofcalm.lt

+370 650 71 394

Projekto vadyba,
idėjos, komanda
ir geradariai

vIKTORIJA

viktorija@mastersofcalm.lt

+370 604 32131

Savanorių
geradarių
koordinavimas

VIOLETA

savanoriai@mastersofcalm.lt

+370 603 76 025

Savanorių
geradarių
koordinavimas

Grytė

grauslyte.gryte@gmail.com

+370 623 72 690

Lietuvių
mokytojai ir
programa

gIEDRĖ

mokytojai@mastersofcalm.lt

+370 603 41 142

Dirbtuvės
ir turgelis

MONIKA

join@mastersofcalm.lt

+370 626 04 138

Kūrybinės
instaliacijos

VYTENIS

instaliacininkai@gmail.com

+370 631 23179

Vaikų pieva

rŪTA

ruta@whatansu.lt

+370 615 51 448

Užsienio mokytojai
Foreign teachers

Agnė

nekrosieneagne@gmail.com

+370 622 36 422

Kultūrinė
programa

sILVIJA

s.aleknaite@gmail.com

+370  643 95 523

Kaip atvykti į festivalį?

Molėtų plentu važiuoti į Dubingius.
Pervažiuoti medinį Asvejos ežero tiltą.
Pervažiuoti visus Dubingius 2812 keliu, dešinėje paliekant dvi maisto prekių parduotuves.
Joniškio kryptimi asfaltuotu keliu važiuoti dar 4 km.
Dešinėje palikti posūkį į Oro Dubingius ir pavažiavus dar daugmaž 500 m. sukti į dešinę iš karto už mėlyno informacinio kelio ženklo, sakančio, kad galima maudytis, valgyti ir miegoti.
Štai Jūs ir vietoje.

Turite vietos automobilyje? Ieškote kaip atvykti? Visados pakeleivingą automobilį galite atrasti Facebook grupėje: Masters of Calm 2020 VAŽIUOJU VEŽU.

Susisiekite su mumis!

13 + 14 =