. . . .
WHATANSU  | Masters Of Calm
WHATANSU 

www.whatansu.lt

Whatansu komanda jau 10 metų Lietuvoje organizuoja patirtines stovyklas, seminarus bei hibridinius nuotolinius renginius, formuoja klasių, švietimo įstaigų kolektyvų komandas bei jų mikroklimatą, rūpinasi mokinių socialinių ir asmeninių įgūdžių formavimu, padeda kurti gerus švietimo bendruomenės narių santykius.

Mūsų komandos branduolį sudaro ilgametę patirtį turintys vaikų bei paauglių elgsenos, edukacijos ir motyvacijos ekspertai – patyrę lektoriai, mentoriai, kuratoriai, vadovai, savanoriai, psichologai – sąžiningi, dori, būtinai visapusiškai blaivūs žmonės, spindintys gyvenimo džiaugsmu ir pasiruošę su visais juo dalintis.

Gerai išmanome paauglių ir jaunimo problemas, jų sau keliamus iššūkius, priklausomybes, jų priežastis, žinome, kaip, per atvirumą, tiesą ir teigiamus pavyzdžius, lemti jų pozityvųjį pokytį.

Bendradarbiaudami su švietimo centrais esame parengę ir akreditavę programas, skirtas mokyklos bendruomenių sutelktumui, atvirumui ir mikroklimatui gerinti.

Efektyviems rezultatams pasiekti pasitelkiame veiksmingiausią prevencijos priemonę – jaunų žmonių auditorijai laikomą pozityvių gyvenimo įgūdžių ugdymą per patyriminius užsiėmimus. Tai – Deivido Kolbo į veiksmą orientuota metodika, padedanti per asmeninę patirtį išgyventi ir suvokti gvildenamos problemos mastą, keliamas emocijas, personalizuojanti patirtį, lydimą refleksijos, nuostatas keičiančių išvadų bei spontaniško žinių pritaikymo – asmeninių iššūkių išsikėlimo, lemianti asmenybės raidą ir atsakingą savo ateities planavimą.

Mūsų darbo kertinė vinis – ne nauji metodai, bet jautrumas, atjauta, pastabumas, gebėjimas išgirsti aplinkinius bei bendrai veiklai įgalinti kolegas, moksleivius ir jų tėvus.

Categories