Vaidas Arvasevičius

Patirtis / ekspertinė sritis: Šeimos santykių lektorius, vedinis psichologas, dirbęs Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro karjeros konsultantu, šeimoje ir konsultacinėje praktikoje taikantis vedinę išmintį bei šiuolaikinės psichologijos žinias. Pagrindinė studijų sritis – vaikai, jų aplinka, šeimos santykiai. Paskaitos ir seminarai pedagogams, tėvams, taip pat planuojantiems susilaukti vaikų bei patiems vaikams – didžioji veiklos dalis. Konsultuoju pedagogus, tėvus ir mokinius tarpusavio santykių, gyvenimo krypties pasirinkimo bei savo prigimties suvokimo, ateities planavimo per savęs pažinimą klausimais.

Mano misija festivalyje: Parodyti alternatyvų santykį su vaikais, auginant juos oriomis asmenybėmis.

Mano pokyčio istorija: Didesnis pasitikėjimas savimi, kryptingumas, tikslingumas, asmenybinė pažanga, padidėję įsisąmoninimo gebėjimai, atsakomybė už savo gyvenimą.

Temos:
Vaiko ir suaugusiojo tarpusavio santykių bendrieji principai ir auklėjimo stiliai.
Pozityvumas tėvystėje – įsisąmoninimo galia.
Vaiko raidos etapai, kiekvienam būdingi ypatumai, požymiai atpažinimui, poreikiai.
Prieraišumas – pagrindinis pozityviosios tėvystės principas.