Ieva Žigonė
Ieva Žigonė

Mano misija festivalyje: Padėti žmonės sujungti širdį su protu, atsiverti jausmams, pajusti savyje besąlyginę meilę, taiką, ramybę. Padėti žmonėms paleisti jiems nebetarnaujačias programas, destruktyvias energijas nukreiptas į save patį ar kitus, padėti grįžti į harmoningų santykius su artimiausiais žmonėmis ir prisiminti savo dieviškąją kūrėjo prigimtį. Parodyti, kaip paprastai galima prisiminti savo buvusius gyvenimus ir transformuoti ten užstrigusias negatyvias energijas, kurios trukdo kurti nuostabią realybę dabar. Ir galiausiai mano misija yra padėti visiems išlaisvinti savo aukščiausią potencialą ir sukurti savo paties geriausią versiją vienyje, kartu su gamta, Motina Žeme ir viską kuriančia dieviška energija.

Mano pokyčio istorija: Buvau karjeristė, statuse ir reikšmingume paskendusi ir kenčianti moteris. Bandžiau tilpti į visuomenės standartus ir dariausi nelaiminga. Pradėjo byrėti mano ir vyro santykiai, kol neatradau sąmoningo gyvenimo. Atsisakiau alkoholio, pradėjau praktikuoti emocijų paleidimo ir karminės transformacijos technikas, galiausiai kartu su vyru išvykome pas Peru šamanus, kur patyrėme labai stiprų gydymą naudojant šventus jėgos augalus. Nuo to laiko susitvarkė santykiai su artimiausiais žmonėmis, su savimi, atradau tikrą gyvenimo džiaugsmą, pajaučiau didžiulį ryšį su Dievu ir visa visata. Mano gyvenimas tapo nuolatinis džiaugsmo, meilės ir laimės pliūpsnis.

Užsiėmimai festivalyje: Santykių harmonizavimas (5 d.), Norimos realybės kūrimas. Manifestacija (4 d.), Susijungimas su dieviškąja prigimtimi (3 d.), Praeiti gyvenimai. Jų įtaką mūsų dabarčiai ir galimybės transformuoti mūsų buvusias patirtis (2 d.)