Evelina Savickaitė-Kazlauskė
Evelina Savickaite-Kazlauske

Mano misija festivalyje: Padėti žmonėms atrasti gyvenimo/veiklos tikslą, gebėti sukurti daugiau situacijų, kuriose jie pajustų ‘srauto’ būseną, padėti žmonėms labiau mąstyti balansuotai, labiau save priimtų, suvoktų labiau savo emocinį pasaulį ir priimtų jo spalvas, išdrįstų mesti sau iššūkį.

Mano pokyčio istorija: Visi įrankiai padeda žvelgti į susiklosčiusius įvykius iš labiau balansuotos perspektyvos, lengviau valdyti emocijas, daugiau galimybių sukuriu kurti teigiamas emocijas, kurios leidžia išeiti iš ‘kautis ar bėgti’ situacijos, o labiau kurti. Labiau patiriu ‘srauto’ jauseną, kuri padeda ne tik produktyvesniam ir kūrybiškesniam gyvenimui, bet ir didesnei gyvenimo prasmei. Daugiau savęs priėmimo, todėl geresnė savivertė.

Užsiėmimai festivalyje: Ar galima ugdytis psichologinį atsparumą: pamokos iš gyvenimo kelionės aplink pasaulį (7 d.), Ekoterapija ir miško dušas: ieškant gilesnio ryšio su gamta (5 d.), Vizijų lenta (9 d.), Eko-meno terapija (8 d.), Pozityvioji meno terapija (6 d.)

Asmeninės konsultacijos: Jei jums aktualios ir svarbios temos:

  • Ugdyti psichologinį atsparumą ir tvarų psichologinį gerbūvį,
  • Plėsti gyvenimo pusiausvyrą ir kokybę,
  • Įsisąmoninti asmeninę misiją, įsivardinti stiprybes, ir išsikelti gyvenimo siekius ar/bei apsispręsti pokyčiams
  • Kelti motyvacijos ir gyvybingumo lygius
  • Laisvinti kūrybą.Darbe naudojami kūrybiniai ir gamtos elementai, pozityviosios, kognityvinės elgesio ir į sprendimus orientuotos psichologijos pagrindu (atskiri elementai derinami priklausomai nuo kliento poreikių).

Trukmė: 55 min.

Kaina: 30 €